توضیحات

کیسه زباله شمعی پشت نقره ای

محصولی جهت استفاده در داخل خودرو  , امکان درج برند تجاری روی محصول